Öğrenmeyi Engelleyen Unsurlar

Neden öğrenemiyoruz sorusunun bir çok cevabı var ama konu öğrencilere gelince öğrenmenin önündeki gizli engel sürekli olarak vakit kaybedip çalışmaya başlayamamak. Bahaneler içerisinde kaybolmak aslında çoğu yetişkin için bile ilerleyememek, önümüzü görememek için büyük bir engel. Öğrenciler için bahaneler çalışmaya en büyük engel…
Bugün bahaneleri bırakıp çalışmaya başlamak için güzel bir gün……
mathtangramhazır

Matematik ve Ümitsiz AŞK

Matematikle ümitsiz aşkın ne ilgisi var diyebilirsiniz ama matematiğin de bize anlattığı üç tane ümitsiz aşk hikayesi var.
mathlove

BİRKEZ KARŞILAŞIP BİR DAHA HİÇ BİR ZAMAN KARŞILAŞAMAYAN TANJANT DOĞRULARI

HİÇ BİR ZAMAN BİR ARAYA GELEMEYEN PARALEL DOĞRULAR

SÜREKLİ BİRBİRİNE YAKLAŞAN AMA HİÇ BİR ZAMAN BİR ARAYA GELEMEYEN ASİMPTOTLAR

mathlove 2

İrrasyonel Olabilmek

Matematikçilere göre irrasyonel ya da düzensiz dediğimiz sayılar kesir olarak gösterilemeyen sayılardır.İrrasyonel sayılar hiçbir kurala uymadan sonsuza kadar giderler…….
Günlük hayatta irrasyonel dediğimiz zaman rasyonel düzenli davranış göstermeyen kişilerden ya da davranışlardan bahsederiz bu da aklımıza iyi şeyler getirmez. Rasyonel olmayan davranışlar çılgınca ya da delice gelebilir. Karşınızdaki biri size rasyonel davranmıyorsun dediği zaman kafanızı fazla takmayın zaman zaman irrasyonel davranmak ta gerekir tıpkı gizemleriyle bizi sürekli şaşırtan pi sayısı gibi………
pie

Tessella Adasında Bitmeyen Günler

TESSELLA ADASINDA BİR GÜN
Meraklı bir balıkçı güneşli bir günde mavi denizlere açılmış. Denizcinin yüzüne yumuşak bir rüzgâr çarpıyormuş ve gökyüzünde gözlerini alamayacağı güzellikte bulutlar varmış. Balıkçıya mavi gökyüzünün altında tatlı bir uyku basmış ve bir süre sonra gözlerini kapatıp tatlı bir uykuya dalmış.
Gözlerini açtığında kendisini uzak uzak diyarlarda okyanusların içinde kimseciklerin bilmediği küçük Tessella adasının sahilinde bulmuş. Tessella adasında gökyüzü her zaman maviymiş ve her şey bir uyum içerisindeymiş. Ada birbirini tamamlayan küçük bir yapboz gibiymiş. Adayı diğer adalardan farklı kılan şey adadaki her şeyin belirli bir kurala göre dizili motiflerden oluşmasıymış.
Balıkçı adayı çok sevmiş ama gün gelmiş evini ve çocuklarını özlemiş. Evine dönmek istiyormuş ama adadan bir türlü çıkamadığını fark etmiş. Ada da sihirli bir şey varmış. Ada birbirini tamamlayan motiflerden oluşuyormuş ve balıkçı adadan her çıkmak istediğinde kendisini yeni bir motifin içerisinde buluyormuş.
Meraklı balıkçı akıllı bir insanmış ve matematiğe karşı çocukluğundan beri büyük ilgisi varmış.Tessella adasını ne kadar çok severse sevsin evine ve çocuklarına dönmek istiyormuş. Balıkçı eve dönmeye kararlıymış ve tekrarlayan motifleri çözebileceğine inanıyormuş.
Balıkçı sabah erkenden kalkmış ve sahile teknesinin yanına gitmiş ve Tessella adasında birbirini tekrarlayan bir motiften diğerine geçmeden sahilden kürek çekmeye başlamış. Hiç durmadan çooook uzun bir süre kürek çekmiş. Birbirini tekrarlayan motiflerin içerisinden çıkıp başka bir motifin içerisinde kendisini bulmayacağından emin oluncaya kadar kürek çekmeye devam etmiş. Tekrarlayan motiflerden çıktığını fark ettiği anda kürek çekmeyi bırakmış ve arkasına bakmış, Tessella adası artık çok uzaklardaymış………
Kim bilir belli bir gün sizin de yolunuz Tessella adasına düşer, tekrarlayan motiflere dikkat etmeyi unutmayın!!!!!!!!!
Özlem Karaoğullarından Önder
tesella2

WAU SAYISI

WAU SAYISI
DÜNYANIN EN ESKİ TEKİL SAYISI
43px-Greek_Digamma_oblique.svg

Bugün sizlere gizemli bir sayıdan bahsetmek istiyorum Wau sayısı….
Wau sayısı pi sayısından çok daha ilginç ve
Fi sayısından çok daha garip
Ve e ve i sayılarından çooook daha şaşırtıcı bir sayıdır.
Gizemli wau sayısını Pisagor, Zeno ve Ptolomey biliyordu ama gizemli kalmasının önüne geçemedirler.
Çok eski uygarlıklar tarafından biliniyor ve önemseniyordu ama wau sayısı gizemli olmaktan hiçbir zaman kurtulamadı.
Wau sayısı ile ilgili diğer bir ilginç bilgi de wau sayısının sembolü yani ‘Digamma’ altı sayısını temsil etmek için kullanılıyordu.

Wau sayısının gizemini izlemeye ne dersiniz?
https://www.quora.com/What-is-the-number-Wau

Matematik Origami

MATEMATİKSEL ORİGAMİ
Matematiksel origami matematiğin origami kuralları içerisinde hareket eden bir bölümüdür.Origami ile yapılabilecekler sınırlıdır ve origaminin kendi katı kuralları vardır.En yalın anlatımla origami talimatları takip ederek kağıt katlayarak yeni şekiller inşa edilmesidir.

Origami ile küp yapmak için gerekli talimatlar,denemek için beklemenize gerek yok,tek ihtiyacınız bir kaç tane renkli kağıt
cube1
cube2
cube3
cube4
cube5
cube6
cube7
cube8
cube9
cube10
cube11
cube12
cube13