Dostluk Partisi

Üç benekli tavşan, iki uzun kuyruklu tilki, sekiz maymun, altı sincap ve dört karga bir ormanda toplanmışlar ve konser vermek için karar almışlar. Konserlerini ormanlar kralı aslana bir dostluk hediyesi olarak düzenlemişler. Toplam on dokuz hayvan yapıyorlarmış ormanlar kralı aslanla birlikte 20 hayvan oluyorlarmış ve ormanda konser için tam da uygun bir sayıymış.

Havyanlar konser için çalıştıktan sonra aslan kralı konserlerine davet etmişler.Uzun uzun konuşmalardan sonra aslan kralı ne kadar çok sevdiklerini söylemişler. Aslan Kral da onlara düzenledikleri bu konserden dolayı bir ödül vermiş ve yemek partisi yapmışlar o günden sonra ormanda herkes dostluk ve mutluluk içerisinde yaşamış.

Enes Sağlık, 7 yaş

Uzayın Derinliklerinde

Bizlerden çok uzaklarda Jupiter gezegeninin  uydularında hiç kimsenin bilmediği olaylar oluyormuş. Metis, Leda ve Elara uydularında birbirlerinden habersiz yaşayan uzaylılar varmış.

Jupiterin uydularında yaşayan birbirinden habersiz uzaylılar bir türlü anlaşamıyorlarmış. Farklı diller konuşuyorlarmış farklı şeyler seviyorlarmış, hiç bir ortak yanları yokmuş. Metis gezegeninden Leda’ya,Leda’dan Elara’ya bir türlü bir iletişim kurulamıyormuş. Bu durum uzaylıları çok üzüyormuş.

Hiç bir ortak yanı olmadığını düşünen  bu uzaylıların aslında bir ortak yönleri varmış, hepsinin anlaşabildiği ve birbirini anladığı bir dil varmış o da matematik. Evrensel bir dil.

5 yaşındaki ECE HENA ÖNDER’e hayallarinden dolayı teşekkür ederiz.

Kuruş Ailesi ve Sayı Ailesi

Sayı ve kuruş ailelerinin yaşadıkları güzel ülkelerine çok yakın minik bir ülke varmış, bütün çocukların çok sevdiği, her yerde şeker bulunan Şeker ülkesi. Şeker ülkesinde çeşit çeşit lolipop şekerler varmış ve bir lolipop kralı tarafından yönetilirmiş.

Bir gün Sayı Ailesi Şeker Ülkesine gitmeye karar vermiş. Sayı ailesi Şeker Ülkesine gideren Kuruş Ailesi de Şeker Ülkesine gidiyormuş. Kuruş ailesinin en küçüğü olan 1 kuruş babasına Şeker Ailesinin de Şeker Ülkesine gittiğini söylemiş. İki aile beraber gitmeye karar vermişler.

Kuruş ve Sayı aileleri hızlı hızlı Şeker Ülkesine giderken, sayı ailesinden 7  bir an önce Şeker Ülkesindeki lolipop kralla tanışmak için sabırsızlanıyormuş.

Sayı ve Kuruş ailelerinden en küçükleri 1 ve 1 kuruş, Şeker Ülkesindeki lolipop müzesini ziyaret etmişler ve orada lolipop kralla tanışmışlar. Kral onlara lolilop ikram etmek istemiş. Sayı ve Kuruş ailelerin diğer üyeleri de lolipop müzesine gelmişler.

Lolipop müzesinin önünde kuruş ailesi ve sayı ailesi büyük bir kalabalık oluşturmuş. Lolipop Kralın kafası çok karışmış, Sayı ve Kuruş ailelerine kaç tane lolipop vermesi gerektiğini hesaplayamıyormuş çünkü Lolipop Kral saymayı bilmiyormuş. Lolipop Kral, Şeker ve Kuruş aileleri ile tanışıncaya kadar saymayı bilmediğini fark etmemiş.

Kuruş ailesi ve Sayı ailesi Lolipop Krala saymayı öğreteceklerini söylemiş, Kral da onların istedikleri kadar lolipop yiyecebileceklerini, herkes sonsuza kadar şekerler içerisinde yaşayıp gitmiş.

Selin Özşahin,  8 yaş