Dostluk Partisi

Üç benekli tavşan, iki uzun kuyruklu tilki, sekiz maymun, altı sincap ve dört karga bir ormanda toplanmışlar ve konser vermek için karar almışlar. Konserlerini ormanlar kralı aslana bir dostluk hediyesi olarak düzenlemişler. Toplam on dokuz hayvan yapıyorlarmış ormanlar kralı aslanla birlikte 20 hayvan oluyorlarmış ve ormanda konser için tam da uygun bir sayıymış.

Havyanlar konser için çalıştıktan sonra aslan kralı konserlerine davet etmişler.Uzun uzun konuşmalardan sonra aslan kralı ne kadar çok sevdiklerini söylemişler. Aslan Kral da onlara düzenledikleri bu konserden dolayı bir ödül vermiş ve yemek partisi yapmışlar o günden sonra ormanda herkes dostluk ve mutluluk içerisinde yaşamış.

Enes Sağlık, 7 yaş