Matematikçi Arı

Uzun uzun zaman önce bizler arıların ne kadar çalışkan olduğunu bilmediğimiz zamanlarda küçük bir arı varmış. Küçük Arı diğer arılardan çok farklıymış ve bütün arıların kaderini değiştirecek bir şey yapmış. Küçük Arı çalışkan bir arı değilmiş aksine tembel bile sayılabilirmiş. Küçük Arı diğer arılar gibi çalışmayı sevmezmiş ama kafası diğer arılara göre daha çok çalışıyormuş. Küçük Arı petek yapmaktan hoşlanmayan farklı bir arıymış. Petek yapmayı sevmeyen Küçük Arı’nın pek arkadaşı yokmuş, bütün arılar içinde petek yapmayı sevmeyen farklı bir arıymış.

Petek yapmaktan çok sıkılan ama çok iyi hesap yapabilen Küçük Arı, düşünmüş düşünmüş ve sonunda bir çözüm bulmuş.Küçük arı en az malzeme ile petek yapmak ve peteklerin birim alanlarını tamamen kullanmak için altıgen şeklinde petek yapmaya karar vermiş. Küçük Arı’dan önce arı petekleri altıgen değilmiş, Küçük Arı’nın altıgen peteğinden sonra bütün arılar altıgen şeklinde petek yapmaya başlamışlar.

Küçük Arı günümüzde birçok insanı şaşırtan bir keşiflerde bulunmuştur. Bal peteğini oluşturan altıgenlerdeki gözeneklerin açısı 70 derece ve 32 dakikadır. Bütün arıların kaderini değiştiren Küçük Arı’nın bu hesapları nasıl yaptığı hala bizleri şaşırtmaktadır.

Özlem Karaoğullarından Önder