İrrasyonel Olabilmek

Matematikçilere göre irrasyonel ya da düzensiz dediğimiz sayılar kesir olarak gösterilemeyen sayılardır.İrrasyonel sayılar hiçbir kurala uymadan sonsuza kadar giderler…….
Günlük hayatta irrasyonel dediğimiz zaman rasyonel düzenli davranış göstermeyen kişilerden ya da davranışlardan bahsederiz bu da aklımıza iyi şeyler getirmez. Rasyonel olmayan davranışlar çılgınca ya da delice gelebilir. Karşınızdaki biri size rasyonel davranmıyorsun dediği zaman kafanızı fazla takmayın zaman zaman irrasyonel davranmak ta gerekir tıpkı gizemleriyle bizi sürekli şaşırtan pi sayısı gibi………
pie