Miniklere Matematik Okuryazarlığı

Öğrenciler matematiksel kavramları iyi öğrendikleri zaman matematik dersi daha anlaşılır ve kolay olacaktır.
Minikler için matematik okuryazarlığını desteklemek için basit kavramlarla başlayarak bir tablo oluşturabiliriz.
Tabloyu oluşturduktan sonra bildikleri kavramları tespit ederek bildikleri kavramlarla birer cümle kurmalarını isteyebiliriz.
Eğer öğrenciler kavramı tanımlayabileceğini söylerse kavramın tanımını yapabilir…
İşte size örnek bir tablo

Kavram ya da Terim Tanımlayabiliyorum Kullanabilirim Emin Değilim Bilmiyorum
Toplama
Alan
Ortalama
Eksen
Çap
Payda